BEFORE AFTER

Portal Before After koji „traži kvalitetne sadržaje u savremenom društvu i koji predstavlja kolekciju priča i slika inspirisanih gradskim životom“ među svoje tekstove uvrstio je i priču o nama. Priču o Makadamu kao novom i urbanom mestu u starom delu Beograda.

http://www.beforeafter.rs/grad/makadam/